ડાયમંડ વાયર સો મશીન

  • JKTECH Diamond Wire Saw Machine

    JKTECH ડાયમંડ વાયર સો મશીન

    અમારી કંપની દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ ડાયમંડ વાયર સો મશીનને વિવિધ કટીંગ મટીરીયલ્સ, જેમ કે PCB, PCBA, સિરામિક, પ્લાસ્ટિક, કાચ, ધાતુ, ખનિજ, કોંક્રીટ અને પથ્થર, ચોકસાઇ કટીંગ માટે લાગુ કરી શકાય છે. ખાસ કરીને, ઘટકોને કાપવામાં વિવિધ સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે.