લેસર પ્લાસ્ટિક વેલ્ડીંગ મશીન

  • JKTECH Laser Plastic Welding System

    JKTECH લેસર પ્લાસ્ટિક વેલ્ડીંગ સિસ્ટમ

    લેસર પ્લાસ્ટિક વેલ્ડીંગને ઘણીવાર થ્રુ-ટ્રાન્સમિશન વેલ્ડીંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, લેસર વેલ્ડીંગ પ્લાસ્ટિક પ્લાસ્ટિકના ઘટકોને વેલ્ડીંગ કરવાની અન્ય પરંપરાગત પદ્ધતિઓ કરતાં સ્વચ્છ, સલામત, વધુ સચોટ અને વધુ પુનરાવર્તિત છે;

    લેસર પ્લાસ્ટિક વેલ્ડીંગ એ ફોકસ્ડ લેસર રેડિયેશન વેલ્ડીંગનો ઉપયોગ કરીને બે પ્રકારના થર્મોપ્લાસ્ટિક્સનો ઉપયોગ કરીને પ્લાસ્ટિકને જોડવાની પ્રક્રિયા છે, લેસર પારદર્શક ભાગમાંથી પસાર થાય છે અને શોષક ભાગને ગરમ કરવામાં આવશે, શોષક ભાગ લેસરને ગરમીમાં રૂપાંતરિત કરે છે, ગરમીનું સંચાલન સમગ્ર ઇન્ટરફેસમાં ઓગળે છે. બંને ભાગો.